Všeobecné obchodní podmínky - Akční kupóny

Všeobecné obchodní podmínky

1) Tyto podmínky akčních kupónů Odmaminky.cz upravují pravidla pro poskytování akčních kupónů Odmaminky.cz pro návštěvníky registrované / neregistrované, kteří akční kupón stáhnou, stávají se tak účastníky služeb elektronických komunikací společnosti Odmaminky.cz s.r.o. (dále jen "Podmínky"). Podmínky mohou být kdykoliv jednostranně pozměněny společností Odmaminky.cz s.r.o.

2) Organizátorem Programu akčních kupónů (dále jen “Program”) je společnost Odmaminky.cz s.r.o. se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady. IČ: 24781282 (dále jen „Organizátor“)

3) Účast v Programu je dobrovolná a vzniká na základě využití nabídky Programu registrovaným nebo neregistrovaným uživatelem / účastníkem. Akční kupóny je možné využívat na internetových stránkách programu www.odmaminky.cz/akcni-kupony.

4) Akční kupón spočívá v poskytnutí slevy nebo jiné formy zvýhodnění na výrobek či službu obchodního partnera Organizátora. Nárok na slevu je účastník povinen prokázat předložením slevového kódu nebo kuponu, který je mu vygenerován po zadání emailu, na který je zároveň akční kupón zaslán.

6) Nabídka každého Akčního kupónu má omezenou platnost, přičemž platnost je vždy uvedena u internetové prezentace nabídky Akčního kupónu a taktéž v Akčním kupónu, který je zaslán na email účastníka. Jednotlivé Akční kupóny mohou být omezeny maximálním počtem účastníků, kteří mohou o výhodu požádat, případně též omezením počtu čerpání výhod jedním Účastníkem. Účastník může využít konkrétní Akční kupón pouze jednou, není-li stanoveno v nabídce konkrétního Akčního kupónu jinak. Seznam aktuálních nabídek Akčních kupónu, jejich platnosti a seznam obchodních partnerů, u kterých je možné slevy uplatnit, je k nahlédnutí na internetových stránkách www.odmaminky.cz/akcni-kupony. Jednotlivé Akční kupóny mohou mít i další specifická pravidla, která jsou vždy uvedena u konkrétní nabídky na internetových stránkách www.odmaminky.cz/akcni-kupony.

7) Organizátor neodpovídá za škody vzniklé účastníkovi neohlášenými změnami nabídky ze strany obchodních partnerů, které mají za následek nemožnost využít Akční kupon. Organizátor neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním Akčního kupónu u obchodních partnerů.

8) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky konkrétních nabídek Akčních kupónů měnit nebo Program zrušit.

9) Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Programu účastníka, který využívá výhod Programu v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy ČR či těmito Podmínkami, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst Organizátora nebo služeb a produktů.

10) Organizátor ani obchodní partner Organizátora neodpovídají za zneužití slevového kódu účastníka neoprávněnou osobou.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

Registrace
Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku. Přihlásit se
Registrovat profil
Newsletter
61 040
​lidí odebírá náš newsletter s novinkami o slevách
Registrovat newsletter
Baby friendly
Tipy na zajímavá místa, kam s dětmi na dovolenou, víkendový pobyt, celodenní výlet, nebo jen za zábavou a relaxací.

Zde najdete přehledně a pod jednou střechou seznam institucí, které jsou přátelské k dětem - BABY FRIENDLY.
Objevte více